Privacitat de dades

RGPD i privacitat de dades personals

A DISTAL 2007 SL ens preocupem per la privadesa i la transparència.

A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

DISTAL 2007 SL

B64668445

C/ BERNAT SALA 73A POL. IND. LA VALLDAN - 08600 - BERGA - BARCELONA

938219005

distal@mcdistribucions.com

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DISTAL 2007 SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, DISTAL 2007 SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu exercir materialment els vostres drets de la manera següent: dirigint-vos a distal@mcdistribucions.com o al c/ Bernat Sala, 73A Pol. Ind. La Valldan - 08619 Berga, Berguedà - Barcelona

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

1.Tractament de les dades del correu electrònic 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A DISTAL 2007 SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-vos els serveis que ens heu sol·licitat, atendre les vostres sol·licituds d'informació i enviar-vos comunicacions comercials. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·licite la supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

  • Execució d'un contracte o mesures precontractuals: Atendre'n la sol·licitud.
  • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials.
  • Consentiment de l'interessat: Contacte i enviament de comunicacions comercials sobre la base de l'interès demostrat.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a DISTAL 2007 SL procedeixen de: El mateix interessat.

2.Tractament de les dades de videovigilància

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A DISTAL 2007 SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions usant els sistemes de videovigilància. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, tret de comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

  • Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

  • Si escau, les forces i els cossos de seguretat de l'Estat, així com els jutjats i els tribunals, amb la finalitat d'aportar les imatges si s'ha comès un delicte (requisit legal).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a DISTAL 2007 SL procedeixen de: El mateix interessat.

3.Tractament dusuaris web

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A DISTAL 2007 SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió de potencials clients que s'han interessat sobre els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, si escau, l'enviament de comunicacions promocionals, inclusivament per via electrònica. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·licite la supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

  • Execució d'un contracte o mesures precontractuals: Gestió de clients potencials que s'han interessat sobre els nostres productes i/o serveis.
  • Consentiment de l'interessat: Enviar comunicacions promocionals, inclusivament per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a DISTAL 2007 SL procedeixen de: El mateix interessat.